NAKLİYAT SİGORTA TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALARI

1)      Tam Ziya Teminatı: Taşımayı yapan nakil vasıtasının tamamen hasarlanması sonucunda taşınan malınızın tamamen hasarlanarak kullanılamaz hale gelmesi teminat kapsamındadır. Her tür nakil vasıtasıyla yapılan taşımalar için bu teminat verilebilir.

2)      Dar Teminat: Taşımanın yapıldığı aracın hasarlanması sonucu, taşınan mallarınızın hasarlanmasını teminat altına alır. Taşıma yapılan aracın cinsine göre değişik isimler almakla beraber,  teminatın kapsamı değişmemektedir. Bu teminat,

a)      Karayolunda; kamyon klozu,

b)      Demiryolunda; demiryolu klozu,

c)       Denizyolunda ; (C) klozu teminatı adlarını almaktadır.

Havayolu ile yapılan taşımaların dar teminat ile sigortalanması ise mümkün olmamaktadır.

Aşağıda sayılan rizikolar nedeniyle meydana gelebilecek kısmi hasar ve masraflar dar teminat kapsamındadır.

Denizyolunda;

1)      Yangın, infilak,

2)      Geminin karaya oturması, batması, yanması, sudan başka bir cisimle çatışması,

3)      Müşterek avarya fedakârlığı ve müşterek avarya katılma payı,

4)      Kurtarma ve yardım masrafları,

5)      Dava say masrafları,

6)      Yükleme ve boşaltma sırasında bir veya birden çok kolinin tam zıyaa uğraması teminat kapsamındadır.

Karayolunda;

1)      Nakil vasıtasının yanması,

2)      Çarpması,

3)      Çarpışması,

4)      Ateş,

5)      Yıldırım,

6)      Seylap,

7)      Köprü yıkılması,

8)      Kamyon veya treylerin devrilmesi,

9)      Trenin raydan çıkması sonucunda taşınan malda meydana gelecek zıya ve hasarlar karşılanır.

3)      Geniş Teminat: Nakliyat Sigortası için verilen en geniş teminat olup, taşıması yapılan mallarınızın karşılaşacağı tüm riskler istisna edilen hususlar dışında teminat kapsamındadır.